Home

Welkom op de website van de Diaconale Samenwerking Moerkapelle.

De DSM is een samenwerkingsverband tussen de drie Moerkapelse kerken te weten:

De Gereformeerde Gemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente en de Hervormde Gemeente binnen de PKN.

Ze is ontstaan vanuit de gedachte dat we steeds minder in een zorgsamenleving en steeds meer in een participatiesamenleving ons bewegen.

Dit houdt praktisch in dat de zorg voor elkaar steeds belangrijker wordt.

En dat we als kerken niet alleen naar binnen gericht zijn maar ook naar buiten, dus naar de niet leden.

Veel mensen dreigen namelijk tussen wal en schip te raken, ze vereenzamen of krijgen te weinig praktische hulp.

De kerken weten zich geroepen vanuit de gedachte dat we als christen naar onze naaste willen omzien volgens de Bijbelse opdracht: “Draagt elkaars lasten”.