Gevangenenzorg

Wie is mijn naaste?

Hierop kunnen heel al wat antwoorden worden gegeven en misschien voor ons wel één van de meest schokkende antwoorden is; ‘mensen in de gevangenis’.

Voor deze mensen zet Gevangenenzorg Nederland (GNd) een christelijke
vrijwilligersorganisatie, zich al ruim 25 jaar in. Dit doen zij met, over het hele land genomen zo’n 670 vrijwilligers.
Het kantoor van GNd is gevestigd in Zoetermeer en wordt bezet door een 30-tal mensen (maatschappelijk werksters etc. die de vrijwilligers ondersteunen en begeleiden.
Vanuit de gedachte die we lezen in de Bijbel, Mattheus 25 “Ik was in de Gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen” is deze stichting ontstaan en mogen ze haar werkzaamheden gestalte geven.
Deze werkzaamheden bestaan uit verschillende onderdelen zoals:

  • Bezoeken van gevangenen één op één (1 gevangene tegenover 1 vrijwilliger die samen de zorgen bespreken en hulp bieden in een spreekkamer)
  • Bezoeken van afdelingen in de gevangenis (Meet Up) hierbij lopen één of twee vrijwilligers op de afdeling tussen de gevangenen om te luisteren of een gesprekje te voeren
  • Familiezorg, achterblijvers bezoeken en helpen en ondersteunen zoals
    ouders, echtgenoten, kinderen
  • Bezoeken aan Tbs-gestelden in de klinieken
  • Geven van SOS-cursus, wat staat voor; Spreken Over Schuld, Slachtoffers, Samenleving, Schaamte en Spijt
  • Kindercadeau programma, het verzorgen op aanvraag van de gevangene van een cadeautje voor jarige kinderen tot 12 jaar
  • De Compagnie, dit is een special afdeling in de PI Krimpen waar gevangenen begeleid worden en via bemiddeling aan werk worden geholpen
  • Nazorg, ex gevangenen blijven bezoeken en ondersteunen zodat terugval (recidive) minimaal wordt.

Gevangenen moeten zelf vanuit de gevangenis hulp aanvragen bij GNd. Waarna op kantoor na het vaak telefonisch intakegesprek gekeken wordt welke vrijwilliger geschikt is om de bewuste man of vrouw, familie te bezoeken.

Kijkt u gerust voor meer informatie en voor het geven van (financiële) steun op www.gevangenenzorg.nl.